Annelies van Zwieten – Psychologiepraktijk 06-16745253

Zakelijke info

 

Verzekerde zorg vanaf 18 jaar:

Per 1-1-2022 is er sprake van het Zorgprestatiemodel (ZPM). Consulten worden per keer aan u gefactureerd. Het volledige NZA tarief wordt gehanteerd.

De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De kosten kunt u wel declareren, dit heet restitutievergoeding.  U krijgt de zorg grotendeels vergoed, waarbij u kunt rekenen op 60-100% vergoeding, afhankelijk van het type polis dat u heeft.
Informeer vooraf bij uw zorgverzekering hoeveel u vergoed krijgt.
De factuur dient u na betaling zelf in bij uw zorgverzekeraar. U dient voorafgaand aan de behandeling een verwijsbrief bij de huisarts te halen.
Een consult bestaat uit 60 minuten en 15 minuten administratie.

Tarieven verzekerde zorg:
Psychologisch consult (60 min.): €143,71
Telefonisch consult (15-20 min.): €49,89
No show (te laat of niet afgezegd consult): € 55,00

Zelfbetalers

Zelfbetalers betalen 75% van het NZA tarief voor een consult van 60 minuten en 15 minuten administratie. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Tarieven voor zelfbetalers:

Psychologisch consult (60 minuten): € 105,00
No show (te laat of niet afgezegd consult): € 55,00

Behandeling onder de 18 jaar wordt in mijn praktijk niet vergoed.

Bankrekeningnummer ING: NL27 INGB 0678 81 91 14

Vergoeding door werkgever

In het geval er sprake is van werk gerelateerde klachten, zoals burn-out klachten,
is de werkgever vaak bereid tot vergoeding van de kosten. Ik stuur desgewenst
een offerte naar uw werkgever.

Niet tevreden? 

Cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl
De klachtenregeling is hier te vinden.