Annelies van Zwieten – Psychologiepraktijk 06-16745253

Theraplay

.

THERAPLAY is een vorm van speltherapie voor ouder en kind samen. Ouders leren om meer afgestemd te reageren op hun kind. Het doel is het verbeteren van een veilige gehechtheid tussen ouder en kind en het verbeteren van het welbevinden en functioneren van het kind.

Bij welke klachten?

  • Opstandig, controlerend en/of dominant gedrag
  • Angstig, verlegen, teruggetrokken gedrag en/of te aanhankelijk en claimend gedrag
  • Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en)
  • Problemen in de ouder-kind relatie als gevolg van (echt)scheiding of het wegvallen van een van de ouders
  • Kinderen met ASS, ADHD of een verstandelijke beperking.
  • Opvoedingsonzekerheid van de ouder(s): doe ik het wel goed?

Hoe ziet de therapie eruit? 

  1. Spelsessies: De therapie bestaat uit spelsessies, waarin ouder en kind onder begeleiding van de therapeut contactspelletjes spelen. Deze spelletjes zijn niet gericht op winnen of verliezen, maar op het delen van plezier, het versterken van vertrouwen en verbeteren van de kind- en ouderpositie. De spelsessies worden meestal opgenomen op video.

2. Oudergesprekken: Naast de spelsessies zijn er ook oudergesprekken. Hierin worden de video-opnames van de spelsessies terug gekeken samen met de ouder(s). Het doel is om samen te zien wat er gebeurt in de afstemming tussen ouder en kind en hoe deze afstemming verder verbeterd kan worden. De video-opnames dienen alleen voor het terugzien van de beelden samen met ouders.

Tip:
Het boek “Spelenderwijs Verbinden en Hechten” van Micheline Mets is een aanrader. Hierin staan bruikbare hechtingsspelletjes, die geschikt zijn ter ondersteuning van de Theraplay. Het boek is ook bruikbaar zonder therapie.

Klik hier voor meer informatie over Theraplay.