Annelies van Zwieten – Psychologiepraktijk 06-16745253

Therapie

Mijn werkwijze

De behandeling start met het samen verhelderen van je klachten. We ontdekken hoe je klachten zijn ontstaan in je leven en hoe je huidige situatie daarbij een rol speelt. Door middel van vragen komen we tot de kern van het probleem. We stellen een plan op voor de behandeling. Daarbij heb je zelf zelf inspraak, zowel wat betreft de inhoud als de frequentie van de afspraken.

De cliënt centraal

Vertrouwen en een gelijkwaardige werkrelatie zijn de basis voor de behandeling. Ik zie iedere cliënt als uniek en vind het hierbij belangrijk om te begrijpen wat je kwaliteiten en krachten. Deze kwaliteiten worden zo goed mogelijk ingezet bij het proces van het leren begrijpen van jezelf en bij het grip krijgen op de klachten.

Methoden

Omdat iedereen uniek is, wordt er niet specifiek met één methode gewerkt. Er wordt met verschillende methoden gewerkt, afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van de cliënt. Methoden die gebruikt worden zijn:

Wie kan ik therapie geven?

Zowel kinderen vanaf ongeveer 4 jaar als volwassenen kunnen bij mij terecht.

Betrekken van naasten

Als het nodig of gewenst is, kan een familielid, partner of vriend(in) bij de behandeling betrokken worden. Dit gebeurt altijd in overleg en met het goedkeuren van de cliënt. Het betrekken van een naaste kan een meerwaarde hebben voor de therapie, omdat er hierdoor meer informatie kan worden ingebracht of doordat een naaste kan helpen om de therapiesessie achteraf nog eens na te bespreken met de cliënt en hem/haar hiermee te steunen bij het proces.

Betrokkenheid van ouders bij de behandeling van kinderen

Bij het behandelen van kinderen, vormen ouders een belangrijk onderdeel van de behandeling, zowel bij basisschoolkinderen als bij adolescenten. Bij basisschoolkinderen zullen de ouders regelmatig even aanwezig zijn bij de afspraken, om het kind op zijn of haar gemak te stellen en om de aangeleerde vaardigheden helpen toe te passen tussen de sessies in.

Adolescenten volgen de therapie meer zelfstandig. Bij adolescenten zal steeds met de adolescent vooraf besproken worden, wat wel/niet met de ouders gedeeld mag worden, aangezien adolescenten een grotere behoefte aan privacy hebben.

Ouders krijgen naast de behandeling van hun kind één of meerdere oudergesprekken aangeboden. Hoeveel gesprekken dit zijn, wordt afgestemd op de situatie en de behoeften. In deze gesprekken krijgen ouders handvatten voor het omgaan met de klachten van hun kind, het verbeteren van de onderlinge relatie of het versterken van opvoedvaardigheden.

Specialiteiten

Ik heb mij gespecialiseerd in het verwerken van nare ervaringen en verbetering van het zelfbeeld, of anders gezegd: het vergroten van het vermogen om van jezelf te houden.

Je kunt o.a. terecht voor de volgende behandelingen: 

Behandeling van angst

Behandeling van depressie

Behandeling van burn-out