Annelies van Zwieten – Psychologiepraktijk 06-16745253

Tarieven

Verzekerde zorg vanaf 18 jaar:

Per 1-1-2022 is er sprake van het Zorgprestatiemodel (ZPM). Consulten worden per keer aan u gefactureerd en dienen betaald te worden voor het volgende consult. Het volledige NZA tarief wordt gehanteerd.

De praktijk werkt contractvrij, d.w.z. dat er geen contracten zijn afgesloten met zorgverzekeraars. De kosten kunt u wel declareren, dit heet restitutievergoeding.  U krijgt de zorg grotendeels vergoed, waarbij u kunt rekenen op 60-100% vergoeding, afhankelijk van het type polis dat u heeft. Als u een restitutiepolis hebt, wordt 100% van de kosten vergoed.
Informeer vooraf bij uw zorgverzekering hoeveel u vergoed krijgt.
De factuur dient u na betaling zelf in bij uw zorgverzekeraar. U dient voorafgaand aan de behandeling een verwijsbrief bij de huisarts te halen.
Een consult bestaat uit 60 minuten en 15 minuten administratie.

Tarieven verzekerde zorg:
Psychologisch consult (60 min.): €143,71
Telefonisch consult (15-20 min.): €49,89
No show (te laat of niet afgezegd consult): € 55,00

Zelfbetalers

Zelfbetalers betalen 75% van het NZA tarief voor een consult van 60 minuten en 15 minuten administratie. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Tarieven voor zelfbetalers:
Psychologisch consult (60 minuten): € 105,00
No show (te laat of niet afgezegd consult): € 55,00

Behandeling onder de 18 jaar wordt in mijn praktijk niet vergoed.

Bankrekeningnummer ING: NL27 INGB 0678 81 91 14

Vergoeding door werkgever

In het geval er sprake is van werk gerelateerde klachten, zoals burn-out klachten,
is de werkgever vaak bereid tot vergoeding van de kosten. Ik stuur desgewenst
een offerte naar uw werkgever.