Annelies van Zwieten – Psychologiepraktijk 06-16745253

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

ACCEPTATIE EN COMMITMENT THERAPIE (ACT) is een vorm van therapie waarbij je leert lastige kanten van het leven te accepteren en jezelf toe te wijden aan datgene wat er echt toe doet.

Bij welke klachten?  

ACT is geschikte vorm van therapie voor depressie, angst- en dwangstoornissen, psychosen en chronische pijn.

Visie van ACT

ACT gaat uit van de visie dat je vaak klachten krijgt doordat je blijft vechten tegen gebeurtenissen en situaties die je niet kunt veranderen. Dat kost veel energie en is frustrerend. Via ACT leer je vaardigheden om te kunnen omgaan met de moeilijke kanten van het leven. Dat geeft rust. Je leert ze te accepteren en piekergedachten over het verleden en de toekomst los te laten. Zo houd je energie over om te gaan voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn.

6 kernprocessen bij ACT:

1.Acceptatie: het erkennen van en openstaan voor alle ervaringen die het leven biedt: zowel positieve als negatieve.

2.Defusie: jezelf los kunnen zien van de gedachten en gevoelens die je hebt (je bent niet je gedachte, je hebt een gedachte).

3.Hier-en-nu: je aandacht richten op het hier-en-nu via je zintuigen. Stressvolle gedachten krijgen zo minder grip op je.

4.Zelf-als-context: je bewust zijn van je zelf in de huidige situatie.

5.Waarden: bewust worden welke waarden belangrijk voor je zijn in je leven. Je leren te richten op je waarden, deze voor ogen te houden.

6.Toegewijde actie: het gedrag herkennen dat hoort bij de waarden in je leven. Dit gedrag ook werkelijk gaan uitvoeren en volhouden.

Je vindt hier meer informatie over ACT.

De kindervariant van ACT is ACT4kids.